Dacă lumea n-ar fi decât întâmplare – ba și întâmplare întâmplătoare -, dacă homo sapiens n-ar fi decât un produs datorat unui hazard cu totul și cu totul improbabil, de ce există talente înnăscute? Cum de știe natura să confecționeze prunci anume pregătiți pentru anumite îndeletniciri sau instrumente făurite de societatea omenească? (Nicolae Steinhardt – Jurnalul fericirii)

Previous ArticleNext Article